novela's family

                                                ain novela's lll / kak long

                                                faris novela's lll / abg ngah
                                            myrna novela's lll / kak ngah
                                              iqmal novela's lll / abg lang                                          fariq shah novela's lll / abg chik                                                                                           tyna novela's lll / kak yong


                                               hazwan novela's lll / adik


                                                    THIS IS NOVELA'S III FAMILY : ))